ARAŞTIRMA HİZMETLERİ

Stratejik Planlar

Sektörel Raporlar

Yatırım Fizibiliteleri

Uygun yatırım alanlarının araştırılması

İŞGEM/OSB/KSS/Teknopark Kurulum Fizibiliteleri

Sektörel Rekabet Analizleri

Master Planlar

Envanter Çalışmaları

İşgücü Piyasası Analizleri

Sosyal Etki Değerlendirmeleri

Yurt Dışı Pazar Analizleri

Alternatif Finansman Olanakları

Fizibilite Raporları

GZTF Analizi

Yatırım Promosyon Stratejileri ve Tanıtım Promosyon Stratejileri